ТП на НОИ – гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на една стая на първи етаж с площ 11,44 кв. м. в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 за осъществяване на дейности по профилактика и рехабилитация на гражданите.
   Търгът ще се проведе на 26.07.2013 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Пловдив, ет. 3, ст. 313. Първоначалната наемна цена без включен ДДС е в размер на 90.00 лв. Цена на тръжната документация – 2.40 лева с включен ДДС. Депозитът за участие в търга е 20,00 лева, преведени по сметка на ТП на НОИ – гр. Пловдив в срока, определен за представяне на заявленията за участие. Документацията за участие може да бъде закупена до 16:30 часа на 25.07.2012 г., от ТП на НОИ – гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7, ет. 1, ст. 113.
    Оглед на обекта се извършва от закупилите тръжна документация всеки работен ден, в часовете между 14:00 и 16:00 часа до 25.07.2013 г. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е до 16:30 часа на 25.07.2013 г. в деловодството на ТП на НОИ – гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7, ст. 113.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.