Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе, на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № 1016-40-554/22.05.2018 г. на управителя на НОИ
О Б Я В Я В А:
търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, на 19,5 кв.м. площ от административна сграда на териториално поделение на НОИ-Русе (ТП на НОИ-Русе)
1.Местоположение: 19,5 кв.м. площ от административна сграда на ТП на НОИ-Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” №1, ет.5, стая №3.2.Търгът ще се проведе на 01.08.2018 г. от 14:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ-Русе, ул. “Асен Златаров” № 26, ет.2, Зимна градина.3.Първоначална наемна цена с включен ДДС: 220.00 лв. месечно за 19,5 кв.м. площ, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” №1, ет.5, стая №3 за осъществяване на административна дейност, свързана с профилактика и рехабилитация на осигурените лица.4.Депозитът за участие в търга е 30,00 лева, преведени по сметка на ТП на НОИ-Русе в срока, определен за представяне на заявленията за участие.5.Документацията за участие може да бъде получена от 29.06.2018 г. до 31.07.2018 г. в ТП на НОИ-Русе, ул.“Асен Златаров” № 26, ет.2, стая № 211 или изтеглена от интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) – рубрика „Търгове“ до посочената дата.6.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, в часовете между 08:30 и 17:00 часа до 31.07.2018 г. включително.7.Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 17:00 часа на 31.07.2018 г. в деловодството на ТП на НОИ-Русе, ул.“Асен Златаров” № 26, ет.2, стая № 211.
Лице за контакти – Петър Георгиев – главен експерт в отдел „Административен“, тел.: 082/ 816 409.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.