ТП на НОИ – София-град обявява на основание Заповед №1028/20.11.2012 г. на управителя на НОИ и Заповед №150/26.09.2013г. на директора на ТП на НОИ – София-град обявява процедура за наемане на шест помещения с обща площ до 240 кв.м от административна сграда за обособяване на постоянно работно място на ТП на НОИ – София-град. Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 14.10.2013 г. в деловодството на ТП на НОИ – София-град. Откритото заседание на комисията за отваряне и разглеждане на предложенията ще се проведе на 15.10.2013 г. от 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ – София-град, намираща се на бул. „Ал. Стамболийски” №62-64, етаж трети, зала за обучения. Отваряне на ценовите оферти ще се проведе от 15:00 часа на 17.10.2013 г. в сградата на ТП на НОИ – София-град, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, етаж трети, зала за обучения.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.