Във Варшава, Полша, се състоя първото заседание на новоизбраните членове на Управителния комитет на Европейската мрежа (IEN) на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО).

Комитетът бе сформиран на заседание на Бюрото на МАСО по време на Световния социалноосигурителен форум през октомври тази година в Брюксел, където бе одобрена и кандидатурата на Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт (НОИ).

На заседанието в полската столица бяха представени членовете на Управителния комитет и презентирани неговите функции: да определя регионалните нужди и теми и да изпълнява приоритетите на МАСО, да подкрепя МАСО в организацията на форуми и семинари, да подкрепя МАСО за включване на нови членове. Приоритетите на МАСО за периода 2020-2020 г. се фокусират върху 4 направления, а именно: бъдещето на социалноосигурителните администрации и управлението им; посрещане на нарастващите нужди на застаряващото население; обхватът на социалното осигуряване в променящия се свят; ролята на социалното осигуряване за увеличаване на обхвата и социалното сближаване.

В процеса на разискванията се очерта надграждащата роля на Европейската мрежа – тя следва да насочва ключовите теми и приоритети за европейските членове и да бъде по-гъвкава спрямо дейностите, които се налагат по естествен път от обществото. В обръщението си към членовете на комитета европейският координатор на МАСО Филип Жирар благодари на НОИ и неговия управител за блестящо организирания през ноември 2018 г. технически семинар в София на тема „Обмен на данни в социалното осигуряване“. Бе отбелязано, че това е семинарът, на който са присъствали най-много членове и организации в периода 2017-2019 г.

Управителният комитет на IEN е съставен от председател и поне един представител от всяка от петте подрегионални групи в Европа. С мандат от 3 години (2020-2022) Ивайло Иванов ще представлява Централно-източния европейски регион, включващ Албания, България, Чехия, Унгария, Северна Македония, Полша и Сърбия. Във Варшава за председател на Управителния комитет на Европейската мрежа на МАСО бе избран представителят на полската осигурителна институция Павел Ярошек.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.