Националният осигурителен институт (НОИ) открива временна гореща телефонна линия за въпроси, свързани с отпускането...
  Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното от Народното събрание на Република...
  На основание чл. 37, ал. 5, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  „Националният осигурителен институт прави всекидневен мониторинг на издадените болнични листове с причина карантина. Общо...
  Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната Националният осигурителен институт (НОИ) отново призовава всички...
  Изплащането на пенсиите през март 2020 г. от Националния осигурителен институт ще започне на...
  Общо 380 440 клиенти са били обслужени в приемните на териториалното поделение на Националния...
  На 24 февруари 2020 г. приемната на Националния осигурителен институт (НОИ) в софийския квартал...
  Националният осигурителен институт (НОИ) е издал над 525 000 персонални идентификационни кодове (ПИК) само...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Използването на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е нараснало значително през последните...