Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати паричните обезщетения за безработица за месец май т.г....
  От 1 юни т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020...
  Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати 4,925 милиона лева на 10 817 безработни лица....
  От 4 май 2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати днес на 124 011 безработни лица паричните обезщетения за...
  Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която...
  Ограничаването на социалните контакти и изискването за дистанция между хората се оказва с пряк...
  Националният осигурителен институт (НОИ) се присъединява към отбелязването на 28 април – Световен ден...
  Националният осигурителен институт (НОИ) ще продължи да изплаща българските пенсии в чужбина на всички...
  От въвеждането на извънредното положение на 13 март т.г. до 15 април Националният осигурителен...
  Сериозните предизвикателства, пред които е изправено държавното обществено осигуряване (ДОО) в България, са сред...
  Подаването на заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица по електронен път към...
  Националният осигурителен институт (НОИ) превежда днес първите компенсации в размер на 60 на сто...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...