Използването на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е нараснало значително през последните...
  Усилията на Националния осигурителен институт (НОИ) за осигуряване на качествено обслужване на клиентите получиха...
  На 23 януари 2020 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) в...
  Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство са най-честите теми, по които хората се...
  От 6 януари 2020 г. Националният осигурителен институт (НОИ) се включва ефективно в европейската...
  Опитите за злоупотреби, с които да бъдат извлечени облаги от социалните системи, ескалират не...
  Във Варшава, Полша, се състоя първото заседание на новоизбраните членове на Управителния комитет на...
  Националният осигурителен институт (НОИ) спечели трета награда от престижния конкурс на Института за публична...
  Националният осигурителен институт (НОИ) проведе обучение за свои служители на тема „Осигурителни права на...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...