От 30 септември 2019 г. приемната на Националния осигурителен институт (НОИ) в софийския квартал...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението...
  През месец септември 2019 г. мобилни екипи от всички териториални поделения на НОИ (ТП...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Националният осигурителен институт (НОИ) изпраща съобщения за изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство...
  Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати дължимите обезщетения за бременност и раждане и отглеждане...
  Нова информационно-указателна система ще улесни ориентацията на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен...
  Българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението между правителствата на Република България и...
  За втора поредна година Националният осигурителен институт (НОИ) провежда онлайн анкета за изследване на удовлетвореността от...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Два експертни анализа от втория брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ)...
  Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2019 г. влизат в сила...