С 22,6 млн. лв. повече са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за изплащане...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Считано от 1 април 2024 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за декември...
  През 2023 г. общата използваемост на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е...
  На 25 януари 2024 г. се състоя заключителна информационна среща по проект BG05SFOP001-1.020 „Развитие...
  На 25 януари 2024 г. се състоя заключителна информационна среща по проект BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...