От 13 до 15 септември 2022 т.г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)...
Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020...
Годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ на Националния осигурителен институт (НОИ) е...
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове,...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни...
От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда...
Изплащането на пенсиите през август 2022 г. чрез пощенските станции ще започне на 8 август...
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
След съвместни усилия на Националния осигурителен институт (НОИ), Пенсионния фонд на Украйна (ПФУ) и Посолството...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май...
От 2019 до 2021 г. разходите за временна неработоспособност поради общо заболяване са се увеличили...
„Увеличените от 1 юли пенсии ще се изплащат от 7 юли според стандартния график за...
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април...