Търг с тайно наддаване за наемане на недвижим имот в гр. Дупница, подходящ за осъществяване на дейности, извършвани от отделите „Пенсии” и „КПК” към ТП на НОИ – гр. Кюстендил. Срок за подаване на офертите: 15.03.2013 г. в Административната сграда на ТП на НОИ – гр. Кюстендил, бул. „България” №46, етаж 1, гише №8, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. Разглеждането на офертите: ще се извърши на 18.03.2013 г. от 14:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Кюстендил, бул. “България” № 46, етаж 3, стая № 307.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.