Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от две години, считано от датата на сключване на договора, на помещение с площ от 8.2 кв. м. на първи етаж от административната сграда на РУ „СО” – гр. Добрич, находяща се на адрес: гр. Добрич, ул. „Даме Груев” № 4. Начална месечна наемна цена за помещението 245.00 лв. без ДДС. Депозитът за участие в търга е 25 лв. Тръжната документация се получава в деловодството на управлението ет. 3, стая 304 до 16.30 часа на 14.03.2013 год. включително, срещу представяне на документ за внесени по сметката на Районното управление „Социално осигуряване” – гр. Добрич невъзстановими 6 /шест/ лева с ДДС. Търгът ще се проведе на 15.03.2013 год. от 10.00 часа в административната сграда на управлението ет. 4, стая 411.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.