Търг за наемане на недвижим имот (гараж) в гр. Разград, необходим за домуване на служебния автомобил на ТП на НОИ – гр. Разград. Срок на наемане на имота: 3 години от датата на сключване на договора. Ценовите предложения не следва да надхвърлят 3,50 лв./кв. м. без ДДС. Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 27.03.2013 година в деловодството на ТП на НОИ – Разград, гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 40, стая № 305, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Отваряне на офертите и класиране на ценовите предложения: на 03.04.2013 г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Разград, бул. “Бели лом” № 40, стая № 406.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.