ТП на НОИ гр. Шумен обявява открита процедура за наемане на помещение за архивохранилище при следните условия:
    1. Помещението трябва да е с площ между 60 и 70 кв.м., да се намира на не повече от 500 м. от административната сграда на ТП на НОИ гр. Шумен, да е в добър вид и годно за използване без допълнителни ремонти, да бъде електирифицирано и да разполага с осветление и стабилна заключваща се входна врата, да разполага с отделни измервателни уреди за заплащане на консумативите, подът на помещението трябва да издържа на натоварване от 700 кг. на кв. м., като за помещения, които не са в сутерен, а на по-горен етаж, носимостта от 700 кг. на кв. м. се доказва с документи.
    2. Договор за наем ще бъде сключен за 5 г. с предложилия най-ниска цена на кв.м.. Общата наемна цена месечно не може да надхвърля 300 лв. без ДДС.
    3. Краен срок за подаване на оферти – 15 ч. на 07.05.2013 г. в стая 410 на ТП на НОИ гр. Шумен. Отваряне на офертите – заседателна зала на 4 етаж на ТП на НОИ гр. Шумен на 08.05.2013 г от 14 ч.
    4. Документация за участие и допълнителна информация в стая 410 на ТП на НОИ гр. Шумен, тел. 054 855890 и 855815.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.