Районно управление „Социално осигуряване” – гр. Бургас обявява провеждане на процедура по наемане на имот за офис в гр. Карнобат. Имотът да е с площ до 60 кв.м., състоящ се от две помещения и закрито пространство за изчакващи клиенти, в ЦГЧ, необзаведен, в добро състояние, подходящ за незабавно ползване. Да предлага самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално замерване на ел. енергия, отопление и вода.
Преимущество е имотът да предоставя възможност на достъп за хора с увреждания.
Офертите следва да включват:
– площ на имота;
– месечна наемна цена на имота;
– вид и описание на състоянието на имота;
– адрес на имота
– конкретен механизъм за заплащане от наемателя на дължими консумативни разходи (ел. енергия, вода, отопление).
Офертите се подават на партера на ТП на НОИ в град Бургас, гише № 15 (деловодство), всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в запечатан плик, лично или се изпращат по пощата/куриер. На плика се отбелязва: “Наемане на имот в гр. Карнобат”, име, адрес и телефон за връзка с кандидата. Всеки кандидат има право да подава само една оферта, чиято стойност не може да нахвърля 330 лева месечна окончателна наемна цена.
Краен срок за приемане на оферти е 29.08.2013 г. 16:30 часа.
Пликовете с оферти ще бъдат отворени на 30.08.2013 г. от 10:00 часа.
За допълнителна информация: 056/80 38 00 – г-жа Гергана Данева.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.