Териториално поделение на НОИ – гр Кюстендил обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение с площ 1 кв. м. за разполагане на АТМ устройство (банкомат) на партерния етаж в административната сграда на управлението в гр. Кюстендил, бул. „България“ № 46.    Депозитът за участие е в размер на 70 (седемдесет) лева без ДДС и се внася по сметка BG44 BPBI 79253199849901, параграф 93-10-00 банка „Юробанк И Еф Джи България“ АД гр. Кюстендил. Предложенията на участниците се представят в деловодството на ТП на НОИ гр. Кюстендил, бул. „България“ № 46, етаж 1, гише № 8 до 16,30 часа на 16.12.2013 год. Търгът ще се проведе на 17.12.2013 год. от 13,30 часа в сградата на ТП на НОИ гр. Кюстендил, етаж 3, стая 307.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.