Със Заповед № РД-168 от 27.11.2013 г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали е обявена процедура за наемане на недвижим имот с площ до 1690 кв. м. в централната част на гр. Кърджали, подходящ за осъществяване на дейността на ТП на НОИ – Кърджали. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 10.12.2013 г. включително в административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Булаир” № 35, партерен етаж – „Деловодство”. Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2013 г. в 09.30 часа в сградата на ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Булаир” № 35, ет. 3, зала 312. Оглед на предложените имоти ще се извърши на 11.12.2013 г. от 14.00 до 16.00 часа. Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 11.12.2013 г. от 16.30 часа в сградата на ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Булаир” № 35, ет. 3, зала 312. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения. Обявата е публикувана във в. “Арда нюз”, брой 171 (сто седемдесет и първи) от 28.11.2013 г. и на интернет страниците на „Имот.бг” (www.imot.bg) и „Ало. бг” (www.alo.bg).
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.