Териториално поделение на НОИ – гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50 обявява процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот – помещение, предназначено за обект „Кафе“ със застроена площ от 33 кв. м., находящ се в административната сграда на управлението за срок от една година, считано от датата на сключване на договора. Първоначална наемна цена: 230.54 лв., която не включва консумативни разходи /ел. енергия, отопление и вода/, както и процент от заплащаните от ТП на НОИ – гр. Перник данъци, такси и др. за недвижимия имот.Краен срок за приемане на документи за участие в търга до 17.00 часа на 26.07.2013 год. в деловодството на ТП на НОИ гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50, ет. 2-ри, стая 202. Търгът ще се проведе на 29.07.2013 г. в ТП на НОИ гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50, ет. 2-ри от 10:00 часа. Внася се депозит в размер на 20 лв. с ДДС в касата на ТП на НОИ -гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50 от на партера от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа. всеки работен ден.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.