Териториално поделение на НОИ – гр. Перник обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на полезна площ от 2 (два) кв.м. в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Перник за поставяне на 2 (два) самоподаващи автомати за топли напитки.     Депозитът за участие е в размер на 20 (двадесет) лева без ДДС и се внася по сметка BG48UBBS80023106045803; BIC UBBSBGSF и § 36-19-04 при ОББ АД гр. Перник.    Предложенията на участниците се представят в деловодството на ТП на НОИ – гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50, етаж 2, стая № 202 до 17,00 часа на 23.05.2014 г. Търгът ще се проведе на 26.05.2014 г. от 10,00 часа в сградата на ТП на НОИ – гр. Перник, етаж 2, стая 203.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.