Със заповед № 68 от 03.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Враца е обявена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на полезна площ от 1 (един) кв. м., разположен в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 за поставяне на 1 (един) самоподаващ автомат за топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия. Срокът на договора ще бъде 3 години. Срокът за подаване на оферти е до 16:30 часа на 04.05.2015 г. Търгът ще се проведе на 05.05.2015 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1, Заседателна зала, ет. 3. Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден на администрацията от 08:00 часа до 17:00 часа до 04.05.2015 г.
Обявата е публикувана във вестник “Новинар”, бр.76 (7048)/03.04.2015 г., вестник „Конкурент“ бр. 63 (4452)/03.04.2015 г. и на интернет страницата: www.imot.bg
Лице за контакти: Мими Иванова – началник на отдел „ЧРАПИО“, тел. 092/66403690
Класиране на кандидатите
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.