Териториално поделение на НОИ – Перник обявява търг с тайно наддаване за наемане недвижим имот в гр.Радомир (имот до 25 кв. м.), подходящ за осъществяване на дейност по обслужване на безработни лица в общините – Радомир, Ковачевци и Земен.
Предложенията на участниците се представят в деловодството на ТП на НОИ- Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50, етаж 2, стая № 202 до 17,00 часа на 11.08.2014г. Търгът ще се проведе на 12.08.2014г. от 10,00 часа в сградата на ТП на НОИ- Перник, етаж 2, стая 203.
Обявата е публикувана във вестник „Съперник” брой 141(5504) от 31.07.2014 г. и на интернет страницата: www.imot.bg.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.