На 25 януари 2024 г. се състоя заключителна информационна среща по проект BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Изплащането на пенсиите през януари 2024 г. чрез пощенските станции ще започне на 8...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до...