От 29 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024...
  Националният осигурителен институт (НОИ) разработи и внедри Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ). Единният...
  С 22,6 млн. лв. повече са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за изплащане...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Считано от 1 април 2024 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...