Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – помещение...
Търг с тайно наддаване за наемане за срок от 5 години, считано от датата на...
Наемане на недвижим имот подходящ за обособяване на архивохранилище за съхранение на документацията на прекратени...
Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Берковица, област Монтана Документация за участие