Териториално поделение на НОИ – гр Кюстендил обявява търг с тайно наддаване за отдаване...
    ТП на НОИ – гр. Благоевград обявява търг с тайно наддаване за наемане за...
    ТП на НОИ – София-град обявява на основание Заповед №1028/20.11.2012 г. на управителя на...
    ТП на НОИ – град Видин обявява процедура за наемане на недвижим имот в...
    Районно управление „Социално осигуряване” – гр. Бургас обявява провеждане на процедура по наемане на...
    ТП на НОИ – гр. Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за отдаване...
    Териториално поделение на НОИ – гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50 обявява процедура...
    Териториално поделение на НОИ – гр. Разград обявява процедура за отдаване под наем чрез...
    ТП на НОИ – гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под...
    Със заповед № 559 от 06.06.2013 г. на управителя на НОИ, на основание чл....