Търг за наемане на недвижим имот (гараж) в гр. Разград, необходим за домуване на служебния...
ТП на НОИ гр. Добрич, ул. „Даме Груев” № 4 удължава срока за провеждане на...
Търг с тайно наддаване за наемане на недвижим имот в гр. Дупница, подходящ за осъществяване...
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от две години, считано от...
ТП на НОИ – гр. Хасково търси да наеме помещение от 35-40 кв. м. в...
Търг за наемане на недвижим имот (гараж) в гр. Монтана, необходим за домуване на служебния...
Търг с тайно наддаване за наемане на недвижим имот с площ до 30 кв. м.,...
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – помещение...
Търг с тайно наддаване за наемане за срок от 5 години, считано от датата на...
Наемане на недвижим имот подходящ за обособяване на архивохранилище за съхранение на документацията на прекратени...