Със заповед № 158 от 13.11.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Монтана е обявена процедура по наемане на недвижим имот с обща площ до 40 кв. м., но не по-малко от 30 кв. м. в централната част на гр. Берковица, област Монтана, подходящ за осъществяване на дейността на служителите от сектори „ПОБГВ” и „ПОВН”, отдел „КПК” към ТП на НОИ – Монтана в гр. Берковица. Срок за наемане на имота – 3 години от датата на сключване на договор. Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 28.11.2014 г. Отварянето на офертите и класирането на ценовите предложения ще се състои на 01.12.2014 г. от 13:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, бул. “Трети март” № 76, стая № 303. Крайното класиране на офертите ще се извърши в срок от 3 работни дни след оглед на предложените за наемане имоти за съответствието им с изискванията на наемателя. Обявата е публикувана във вестник „Сега”, бр. 267 (5142), година XVIII от 17.11.2014 г. и на www.imot.bgУпълномощено лице от ТП на НОИ – МонтанаИвайло Иванов Георгиев – Директор на ТП
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.