ТП на НОИ – гр. Бургас обявява търг за наемане на имот за офис в гр. Царево. Имотът да е с площ 40-60 кв.м., състоящ се от помещение/я и закрито пространство за изчакващи клиенти, в централната градска част, необзаведен, в добро състояние, подходящ за незабавно ползване. Да предлага самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално замерване на ел. енергия, отопление и вода.
Преимущество е имотът да предоставя възможност на достъп за хора с увреждания. Срок за наемане на имота – три години.
Офертите следва да включват:
-площ на имота;
-месечна наемна цена на имота;
-вид и описание на състоянието на имота;
-адрес на имота
-конкретен механизъм за заплащане от наемателя на дължими консумативни разходи (ел. енергия, вода, отопление).
Офертите се подават на партера на ТП на НОИ в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 126, гише № 15 (деловодство), всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в запечатан плик, лично или се изпращат по пощата/куриер. На плика се отбелязва: “Наемане на имот в гр. Царево”, име, адрес и телефон за връзка с кандидата. Месечната окончателна наемна цена не може да нахвърля 250 лв. и 4,16 лв. за 1 кв.м.
Офертите ще бъдат сравнявани по критерий обща месечна цена.
Краен срок за приемане на оферти е 17.02.2014 г. 16:30 часа.
Пликовете с оферти ще бъдат отворени на 18.02.2014 г. от 10:00 часа.
За допълнителна информация: 056/80 38 00- Г. Данева, 056/80 37 90 – Ю. Митова

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.