ТП на НОИ – гр. Монтана обявява търг за наемане на недвижим имот с обща площ до 35 кв. м. в централната част на гр. Берковица, област Монтана, подходящ за осъществяване на дейността на служителите от сектори „ПОБГВ” и „ПОВН”, отдел „КПК” към ТП на НОИ – гр. Монтана в гр. Берковица. Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 14.02.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 17.02.2014 г. в 10:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Монтана, бул. “Трети март” № 76, стая № 303. Оглед на предложените имоти ще се извърши на 18.02.2014 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 19.02.2014 г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Монтана, бул. “Трети март” № 76, стая № 303. Обявата е публикувана във вестник „Сега”, бр. 26 (4901), година XVII от 31.01.2014 г. и на www.imot.bg
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.