Със Заповед № РД-57 от 20.05.2014 г. на директора на ТП на НОИ – гр. Кърджали е обявена процедура за наемане на недвижим имот с площ до 1690 кв. м. в централната част на гр. Кърджали, подходящ за осъществяване на дейността на ТП на НОИ – Кърджали. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 12.06.2014 г. включително в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, партерен етаж – „Деловодство”. Офертите ще бъдат отворени на 13.06.2014 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, ет. 3, зала 312. Оглед на предложените имоти ще се извърши на 13.06.2014 г. от 14.00 до 16.00 часа. Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 13.06.2014 г. от 16.30 часа в сградата на ТП на НОИ – гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, ет. 3, зала 312. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения. Съобщение за процедурата е публикувано във в. “Арда нюз”, брой 70 (седемдесет) от 21.05.2014 г. и на интернет страницата: www.imot.bg
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.