Със Заповед № РД-09-13 от 16.01.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Кюстендил е обявена процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на обособена част от недвижим имот – площ от 6.00 кв.м., /шест кв.м./ за разполагане на технически средства за телекомуникационна дейност, находяща се в Архивохранилище с. Невестино, ул. “Струма” №16 при ТП на НОИ – Кюстендил, за срок от 3 (три) години. Срокът за подаване на оферти е до 16:30 ч. на 19.02.2015 г. Отварянето на офертите и класиранено на ценовите предложения ще се състои на 20.02.2015 г. от 11:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. “България“ № 46, ет.3, стая 307. Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден на администрацията от 08:00 ч. до 16:30 часа до 19.02.2015 г.
Класиране на кандидатите
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.