Със Заповед № 37 от 30.01.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Враца е обявена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на полезна площ от 1 (един) кв. м., разположен в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 за поставяне на 1 (един) самоподаващ автомат за топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия. Срокът на договора ще бъде 3 години. Срокът за подаване на оферти е до 16:30 часа на 04.03.2015 г. Търгът ще се проведе на 05.03.2015 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се на адрес гр. Враца, пл.”Христо Ботев“ № 1, Заседателна зала, ет. 3. Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден на администрацията от 08:00 ч. до 17:00 часа до 04.03.2015 г.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.