ТП на НОИ – Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1,53 кв. метра площ (част от фоайето на административната сграда), находяща се в гр. Шумен на бул. „Симеон Велики“ № 60 за монтиране на банкомат за срок от 10 години.Начална тръжна цена – 66.67 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе на 19.01.2015 г. от 9 часа в стая № 413. Депозит за участие – 1.00 лв. Краен срок за подаване на заявления – 16,30 ч. на 16.01.2015 г. Огледи всеки работен ден от 8 до 17 часа до 15.01.2015 г. вкл.Тръжна документация и информация на тел. 054 855890 или стая 401, Димитър Чакъров.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.