Със Заповед № 181 от 04.12.2014г. на директора на ТП на НОИ – Стара Загора е обявена процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 години, на обособена част от недвижим имот – частна държавна собственост, помещение от 14.40 кв.м., /четиринадесет цяло и четиридесет кв.м./, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44, парцел ІІІ, кв. 1 по плана на града, представляващо офис на партерния етаж в югоизточното фоайе на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, предназначен за предоставяне на услуги за осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация. Срокът за подаване на оферти е до 16:30 ч. на 08.01.2015 г. Отварянето на офертите и класиранено на ценовите предложения ще се състои на 09.01.2015 г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул.“Руски“ № 44, зала втора. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, в часовете от 08:00 ч. до 16:30 ч., до 08.01.2015 г. включително.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.