Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Русе, на основание чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, глава III и глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № 1016-40-16/06.07.2015 г. на управителя на НОИ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, на 19,5 кв. м. площ от административната сграда на ТП на НОИ – Русе

Местоположение: 19,5 кв. м. площ от административната сграда на ТП на НОИ – Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” №1, ет. 5, стая №3.
Търгът ще се проведе на 17.08.2015 г. от 14:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Русе, ул. “Асен Златаров” №26, ет. 2, Зимна градина.
Първоначална наемна цена с включен ДДС: 220.00 лв. месечно за 19,5 кв. м. площ, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” №1, ет. 5, стая №3 за осъществяване на административна дейност, свързана с профилактика и рехабилитация на осигурените лица.
Цена на тръжната документация – 3,00 лева с включен ДДС.
Депозитът за участие в търга е 30,00 лева, преведени по сметка на ТП на НОИ – Русе в срока, определен за представяне на заявленията за участие. 
Документацията за участие може да бъде закупена до 17:00 часа на 14.08.2015 г., от ТП на НОИ – Русе, ул.“Асен Златаров” № 26, ет. 1, гише №1. 
Оглед на обекта се извършва от закупилите тръжна документация всеки работен ден, в часовете между 08:30 и 17:00 часа до 14.08.2015 г. включително.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 17:00 часа на 14.08.2015 г. в деловодството на ТП на НОИ – Русе, ул.“Асен Златаров” №26, ет.1, гише №1.

Лице за контакти – Петър Георгиев – началник на сектор “ЧРПОАСД”, тел.: 082/816 409.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.