ТП на НОИ – Видин обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1,50 кв. метра площ (част от приемните на административната сграда), находяща се в гр. Видин на ул. „Пазарска“ № 4 за монтиране на терминално устройство АТМ (банкомат) за срок от 10 години.
Начална тръжна цена – 50.00 лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 16.07.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, етаж I, стая № 5.
Депозит за участие – 5.00 лв.
Краен срок за подаване на заявления – 17.00 часа на 15.07.2015 г.
Огледи всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа до 14.07.2015 г. включително.
Тръжна документация и информация на тел. 094 605 390 или стая 19, Цветанка Дичева – началник на отдел „ЧРАПИО”.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.