Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 години на част от партерния етаж с площ от 0.8 кв. м. на административната сграда на Районно управление “Социално осигуряване” – град Ямбол, адрес: град Ямбол улица „Георги Сава Раковски“ № 9 за разполагане на самоподаващ автомат за топли напитки. Тръжната документация за участие може да бъде закупена до 16:30 часа на 19.06.2013 г. в касата на РУ”СО”– гр. Ямбол, улица „Г.С. Раковски“ № 9, стая № 605. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 16:30 часа на 19.06.2013 г. в деловодството на РУ”СО”– град Ямбол, стая №5. Търгът ще се проведе на 20.06.2013 г. от 10:00 часа в административната сграда на РУ”СО”– гр. Ямбол, улица „Г.С. Раковски“ № 9, стая № 403.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.