ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ГРАД РАЗГРАД
ОБЯВЯВА
процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 1.5 кв.м. на първия етаж в Административната сграда на ТП на НОИ – град Разград на бул. “Бели Лом” №40 за монтиране на 1 брой самопродаващ автомат за продажба на топли напитки и 1 брой хладилен автомат за продажба на студени напитки, сандвичи и пакетирани храни. Срок за отдаване на имота: 2 години от датата на сключване на договора.
Краен срок за приемане на документи за участие в търга: до 17.00 ч. на 14.10.2016 година в деловодството на ТП на НОИ – Разград, гр. Разград, бул. “Бели лом” № 40, стая № 305, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
Търгът ще се проведе на 18.10.2016 година от 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – град Разград, бул. “Бели Лом” №40, ет.4, зала № 406.
Тръжните документи за провеждане на търга се закупуват в сградата на ТП на НОИ – град Разград, бул. “Бели Лом” № 40, ет.2, стая № 202. Стойността на документацията е в размер на 1.00 лв. с включен ДДС.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.