Териториално поделение на НОИ – Добрич, в съответствие със заповед № 1015-24-92/20.07.2020 г. на директора...
Териториално поделение на НОИ – Добрич, в съответствие със заповед № 1015-24-92/20.07.2020 г. на директора...
Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Кърджали в съответствие със заповед № 1016-40-735/ 08.07.2021...
Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Кърджали в съответствие със заповед № 1016-40-138/ 11.02.2021...
На основание Заповед № 1015-05-21/22.02.2021 г. на директора на ТП на НОИ – Видин и...
Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе на основание Глава III, раздел I от Вътрешните правила...
НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ОБЯВЯВАтърг с тайно наддаване за продажба на алуминиев скрап с примеси, получен...
НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ОБЯВЯВА Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична...
Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе на основание Глава III, раздел I от...
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВОВ СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕД № Ц1015-04-82/22.06.2020 Г. НА ДИРЕКТОРА...