ТП на НОИ – Кюстендил, бул. „България” № 46 на основание Заповед № 1015-09-18/03.02.2020 г....
Централно управление на НОИ с адрес: град София, бул. „Ал. Стамболийски“ №62-64 на основание Заповед...
ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46 на основание Заповед № 1015-09-202/09.12.2019 г....
Териториално поделение на НОИ – град Разград ОБЯВЯВА процедура за отдаване под наем на част...
Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Бургас, на основание заповед № 1016-40-384 от 22.03.2019...
Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе, на основание чл.16, ал.2 от Закона за...
НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, в съответствие със заповед на управителя № 1016-40-539/17.05.2018 г., издадена на основание...
Териториално поделение на НОИ – Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 60, на основание заповед №...
Териториално поделение на НОИ-Стара Загора, бул. ”Руски” №44 на основание заповед №1015-23-26/16.02.2018 г. на директор...
Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Шумен, на основание заповед № 1016-40-345 от 06.04.2017...