Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2023 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2022 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2022 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2021 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2021 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2020 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2020 г. (актуализиран към юни 2020 г.)

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2020 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2019 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2019 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2018 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2018 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2017 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2017 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2016 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2016 г.

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2015 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2015 г.