Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Сливен организира провеждане при условията на...
    Със Заповед № РД-57 от 20.05.2014 г. на директора на ТП на НОИ –...
    Териториално поделение на НОИ – София-област обявява процедура по наемане на недвижими имоти за...
    Териториално поделение на НОИ – гр. Перник обявява търг с тайно наддаване за отдаване...
    Териториално поделение на НОИ – гр. Перник обявява търг с тайно наддаване за отдаване...
    Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Пазарджик обявява търг за наемане на недвижим...
    ТП на НОИ – гр. Бургас обявява търг за наемане на имот за офис...
    ТП на НОИ – гр. Монтана обявява търг за наемане на недвижим имот с...
    Със Заповед № РД-168 от 27.11.2013 г. на директора на ТП на НОИ –...
    Териториално поделение на НОИ – гр Кюстендил обявява търг с тайно наддаване за отдаване...